• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Obrázok k článku

Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh Európskej Únie prijala Európska komisia dva nové právne predpisy, ktorými upravuje podrobnosti ohľadne uvádzania úradne prideleného sériového čísla návesky, ktorá sa upevňuje podľa ustanovených pravidiel pri uvádzaní takéhoto osiva na trh EÚ.

OZNAM

28.02.2017

Obrázok k článku

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie u nášho poskytovateľa internetových služieb bude dňa 03.marca 2017 v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. naša webová stránka nedostupná.

Obrázok k článku

ZMENA FORMULÁRU - PRIHLÁŠKA NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKEHO PORASTU A NOVÝ METODICKÝ POKYN V sezóne v roku 2017 sa budú množiteľské porasty prihlasovať na nových formulároch a všetky prihlášky je potrebné doručiť na Odbor...

« 1 2 3 4 5 »»»