• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP“) týmto oznamuje odbornej poľnohospodárskej verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám spustenie webovej aplikácie pre prípravky na ochranu rastlín s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“)...

««« 9 10 11 12 13 »»»