• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Dovoľujeme si Vás upozorniť na každoročnú povinnosť držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod predložiť údaje o objeme predaja autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín za kalendárny rok. Hlásenie o predaji za rok 2017 je potrebné zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) najneskôr do 31. januára 2018. Bližšie informácie o tejto povinnosti, ako aj usmernenie k hláseniu v slovenskom aj anglickom jazyku sú na web-stránke kontrolného ústavu (http://www.uksup.sk/orp-aktualne-informacie/?article=910 )...

««« 2 3 4 5 6 »»»