• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Obrázok k článku

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavný štátny radca - Vedúci osobného úradu.

Obrázok k článku

Dňa 15.08.2016 dochádza na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave na základe Rozhodnutia č. R/503/2016 k organizačným zmenám.

««« 4 5 6 7 8 »»»