• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

„Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave týmto informuje, že na web stránke databázy prípravkov na ochranu rastlín ISPOR v časti „ZELENÁ KNIHA“, je zverejnený oficiálny Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 2018...

Odbor ochrany rastlín pripravil nové informačné letáky určené širokej verejnosti: ROK 2020 - Medzinárodný rok zdravia rastlín Falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín ISPM 15 - informačný leták určený výrobcom...

Nový karanténny škodca Spodoptera frugiperda Spodoptera frugiperda je polyfágny škodca. Hlavnými hostiteľskými druhmi sú rastliny z čeľade lipnicovité (Poaceae) – trávy, kukurica, ryža, cirok a cukrová trstina. Škodca bol...

««« 6 7 8 9 10 »»»