• Slider 10
 • Slider 7
 • Slider 11
 • Slider 1
 • Slider 14
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 12
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 8
 • Slider 9

Aktuality

Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) týmto informuje všetkých žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, že na základe čl. 33 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS bude pre všetky žiadosti o autorizáciu nového prípravku na ochranu rastlín, vrátane vzájomného uznávania okrem ostatných náležitostí povinne vyžadovať aj predloženie vzorky prípravku na ochranu rastlín, pre ktorý sa predkladá žiadosť...

««« 7 8 9 10 11 »»»