Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov v rámci dopytovej výzvy OPII-2019/7/6-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

 

Dňa 3.10.2019 začína verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom priloženého Pripomienkovacieho formuláru. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu jozef.izakovic@uksup.sk do 10.10.2019 do 15:00 hod.


Dokumenty na stiahnutie: