Signalizačné správy

Uverejňujeme nové signalizačné správy pre poľné plodiny TU