POZVÁNKA na seminár

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  organizuje informačný seminár "Riziká zavlečenia a rozšírenia Xylella fastidiosa, ktorá spôsobuje Pierceovu chorobu rastlín a opatrenie proti jej zavlečeniu a rozšíreniu v SR"


Dokumenty na stiahnutie: