Aktuálne informácie OOR - Pozitívny výskyt Phytophthora ramorum AKTUALIZÁCIA 13.08. 2019

Na rastlinách rododendronu (Rhododendron spp.) s pôvodom z Nemecka bol laboratórne potvrdený výskyt škodlivého organizmu Phytophthora ramorum. Napadnuté rastliny boli dodané do obchodnej sieti TESCO a.s. na území Slovenskej republiky.

AKTUALIZÁCIA: ÚKSÚP vyzýva všetkých predajcov rastlín rododendron (Rhododendron spp.) a ostatných hostiteľských rastlín škodlivého organizmu Phytophthora ramorum, aby predmetné rastliny NENAKUPOVALI od holandského dodávateľa:

Twenthe Plant

Postbus 188

7620 AD Borne

Holandsko

nemeckého dodávateľa:

Baumschule

Arno Gerdes

Plackenweg 26

26655 Westerstede

Nemecko

belgického dodávateľa:

BVBA Leybaert

Ledestraat 3

9180 Moerbeke– Waas

Belgicko

V PRÍPADE PODOZRENIA NA PRÍTOMNOSŤ Phytophthora ramorum, je potrebné kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP: http://web.uksup.agroinstitut.sk/oor-kontakty/ .

Stručný opis škodlivého organizmu:

Phytophthora ramorum je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovala v Severnej Amerike významné ekonomické i ekologické škody. Neskôr bola zistená aj v Európe. Vzhľadom na široký okruh hostiteľských rastlín, rýchle šírenie a významný vplyv v oblastiach s výskytom v Európe, je Phytophthora ramorum považovaná za dôležité ochorenie aj pre Slovenskú republiku.

K hostiteľským rastlinám Phytophthora ramorum patria listnaté stromy, kry a aj niektoré druhy ihličnanov (prvý výskyt v roku 2009 zaznamenaný na smrekovci japonskom (Larix kaempferi) vo Veľkej Británii). Hlavnými hostiteľmi sú rastliny z čeľade bukovité (Fagaceae), ružovité (Rosaceae), vavrínovité (Lauraceae), vresovcovité (Ericaceae) a zemolezovité (Caprifoliaceae). V mnohých európskych štátoch bol patogén zistený na rastlinách rododendronu (Rhododendron spp.), kaliny (Viburnum spp.), kamélie (Camellia spp.) a iných okrasných druhoch rastlín. V rámci Európy bol zaznamenaný výskyt Phytophthora ramorum aj na listnatých lesných drevinách, konkrétne na dube (Quercus spp.) a buku (Fagus spp.). Miestom výskytu Phytophthora ramorum môžu byť lesy, lesné a okrasné škôlky, záhradné centrá, ale aj záhrady a parky.

Symptómy napadnutia sú rôzne v závislosti od druhu hostiteľskej rastliny. K hlavným príznakom patria kôrové nekrózy sprevádzané výtokom exudátu, nekróza, resp. spála listov a vetiev, odumieranie výhonkov, vetiev a celých rastlín. Napadnuté pletivá sa sfarbujú do červenohneda. Pre bázu listov sú typické čierne škvrny, ktoré sa môžu rozširovať pozdĺž strednej žilky. Phytophthora ramorum môže spôsobovať vädnutie celých stromov a odumieranie kôry na kmeni v blízkosti pôdy. Doposiaľ nebol zistený prípad, že by Phytophthora ramorum napádala koreňovú sústavu hostiteľskej rastliny. Patogén dokáže prežívať nepriaznivé obdobie trvalými spórami. Optimálnymi podmienkami pre rast a vývoj Phytophthora ramorum je teplota prostredia okolo 20°C (minimálna teplota 2°C a maximálna 26-30°C) a relatívne vyššia vlhkosť vzduchu.

K šíreniu huby napomáha dážď, hmla a závlahová voda. Doteraz nebolo potvrdené rozširovanie tejto huby pomocou vektorov. Na veľké vzdialenosti sa Phytophthora ramorum šíri prenosom kontaminovaného rastlinného materiálu vrátane napadnutého dreva a kôry. Taktiež sa môže šíriť infikovanou pôdou, zvieratami, prostredníctvom vozidiel, strojov, náradia  alebo na obuvi. Huba nie je prenášaná semenami a plodmi. Na dlhé vzdialenosti sa môže šíriť aj vo forme sporangií pomocou vzdušných prúdov.

Z ochranných opatrení pred prevenciou šírenia tohto patogénu možno odporučiť dodržiavanie karanténnych opatrení: výsadba zdravých rastlín, udržiavanie ich optimálneho zdravotného stavu a zabránenie vzniku podmienok, ktoré by podporovali vývin patogénu. V podmienkach Európy nebol doposiaľ povolený žiaden prípravok na ochranu rastlín vo forme fungicídov proti Phytophthora ramorum. Po zistení prítomnosti patogénu je potrebné napadnuté hostiteľské rastliny odstrániť a spáliť.

Odkaz na legislatívu Phytophthora ramorum

Leták spolu s obrázkami symptomatických rastlín.