Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu

UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov

V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), zelenín a liečivých rastlín“  http://www.uksup.sk/metodicke-pokyny-k-zakonom/

Tlačivá na prihlasovanie množiteľských porastov je možné vyzdvihnúť na odbore osív a sadív v Bratislave ako aj na regionálnych pracoviskách od 07.03.2018. V prípade záujmu o zaslanie tlačív kontaktujte referentov pre príjem prihlášok.