Nový Zoznam prípravkov na ochranu rastlín

Vyšiel nový Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod a Zoznam pomocných prípravkov

Nový Zoznam nájdete na adrese: http://www.uksup.sk/orp-zoznam-pripravkov/