Základné látky v ochrane rastlín

ÚKSÚP, Odbor registrácie pesticídov zverejnil Zoznam schválených základných látok - verzia 2

Zoznam nájdete TU