Dôležité upozornenie týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát

Dňa 1. 10. 2015 bola Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústav poľnohospodárskemu v Bratislave listom zaslaná výstraha Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) týkajúca sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

Vzhľadom na to, že momentálne nie je možné spoľahlivo odhadnúť mieru rizika pri používaní prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu pre verejné zdravie, navrhuje ÚVZ SR dočasné opatrenia na riadenie rizika pre zabezpečenie ochrany zdravia ľudí pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky. Tieto opatrenia je potrebné uplatňovať dovtedy, kým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery.


Dokumenty na stiahnutie: