OZNAM

pre médiá a verejnosť

 

Oznamujeme Vám čerpanie celoústavnej dovolenky v dňoch od 23.12.2015 do 6.1.2016.

V tomto období nebude v prevádzke ani podateľňa ústavu.

K dispozícii Vám bude tel. č.: 02/54 775 369 (linka pre komunikáciu s verejnosťou - odkazovač)