Seminár - ZRUŠENÝ

Z dôvodu malého počtu záujemcov bol seminár "Riziká zavlečenia a rozšírenia Xylella fastidiosa, ktorá spôsobuje Pierceovu chorobu rastlín a opatrenie proti jej zavlečeniu a rozšíreniu v SR" ZRUŠENÝ