Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálnu signalizačnú správu

pre poľné plodiny TU