Signalizačné správy

Uverejňujeme aktuálne signalizačné správy

pre poľné plodiny TU

pre ovocie, zeleninu a vinič TU