Výberové konanie

Výber zo štátnych zamestnancov č. 4/2016/KO

Na funkciu: Odborný radca – samostatné ucelené  činnosti v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúce v oblasti kontroly krmív a živočíšnych výrobkov.

S miestom výkonu práce: ÚKSÚP, regionálne pracovisko Košice, hraničná inšpekčná stanica Maťovce

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15.06.2016


Dokumenty na stiahnutie: