Výberové konanie

Vonkajšie výberové konanie č. VK 7/2016/BA

Na funkciu: riaditeľ odboru ekonomického

S miestom výkonu práce: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava.

Dátum podania žiadosti do výberového konania na adresu zamestnávateľa spolu s požadovanými dokladmi: do 27. 06. 2016


Dokumenty na stiahnutie: