Výberové konanie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavný štátny radca - Vedúci osobného úradu