Prezentácia činností ÚKSÚP na Medzinárodnej výstave Agrokomplex 2016

Prezentácia činností ÚKSÚP na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016.

Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej  poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 bola už tradične prezentácia činností ÚKSÚP ako orgánu štátnej správy v sektore poľnohospodárstva.

Aj v tomto roku sme sa tešili veľkému záujmu návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Vo výstavnom stánku umiestnenom v pavilóne M1 sa nachádzala prezentácia celej činnosti ÚKSÚP a zároveň experti ÚKSÚP poskytovali odborné poradenstvo v oblasti výživy a ochrany rastlín, bezpečnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, odrodovej skladby poľných plodín, trvalých kultúr a zelenín, ďalej v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva a ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Tohtoročná expozícia bola obohatená o ukážky najzávažnejších karanténnych  škodlivých organizmov, ktoré priťahovali pozornosť všetkých návštevníkov. Vo výstavnom stánku sme privítali viacerých zástupcov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z Českej republiky a ďalších významných hostí.

Ďalším výstavným miestom ÚKSÚP bolo malé políčko v strednej časti výstaviska s ukážkou druhov rastlín vhodných pre malé záhradky, prípadne balkóny.

Tretím a zároveň najväčším prezentačným miestom činností ÚKSÚP  boli výstavné políčka v časti B4, kde sme mali  možnosť v rámci Dní poľa v spolupráci s MPRV SR predviesť ukážky pestovania vyše 180 odrôd rôznych druhov koreňovej, koreninovej, cibuľovej, hlúbovej, listovej, plodovej a strukovej zeleniny, liečivých rastlín, maku, sóje, kukuríc a zemiakov.

Presné načasovanie výsevu a výsadby jednotlivých druhov plodín, odrodovú pestrosť a zároveň vysokú odbornosť  ošetrovania,  výživy a ochrany ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá navštívila výstavné políčka vo štvrtok v sprievode generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva Štefana Rybu.

Všetkým návštevníkom našich expozícií ďakujeme a tešíme sa na Vás aj na budúci rok.


Fotogaléria:

AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016

AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016

AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016

AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016

AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016
AX 2016