OZNAM - Nedostupnosť telefonickej a e-mailovej komunikácie

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude dňa 15.12.2016 v čase od 08:30 hod. s predpokladaným ukončením o  13:30 hod. prerušená  distribúcia elektrickej energie na ÚKSÚP, Matúškova 21, Bratislava.

Prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedostupnosť telefonickej a e-mailovej komunikácie.