Expozícia ÚKSÚP na 45. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018

Aj tento rok sme sa tešili veľkému záujmu návštevníkov z radov odbornej i laickej verejnosti. Výstavný stánok spolu s expozíciou zeleniny, aromatických a liečivých rastlín bol umiestnený priamo v centre diania výstavy na malých výstavných políčkach.

Na príprave políčok s ukážkami odrôd 14 druhov zeleniny, liečivých a koreninových rastlín sa podieľali zamestnanci skúšobnej stanice v Nových Zámkoch. Vystavených bolo celkovo 62 odrôd papriky ročnej, čili papričiek, rajčiaka, ľuľku baklažánového, póru, kelu hlávkového a kučeravého, kalerábu, petržlenu, šalátu siateho a feniklu, vrátane sortimentu liečivých a koreninových rastlín. 

Nosnou témou našej expozície bol program zameraný na agrochemický rozbor pôdy a výživu rastlín. Odborní zamestnanci ÚKSÚP formou ankety zisťovali, čo vedia návštevníci výstavy o tejto problematike, aké majú skúsenosti s používaním hnojív, pôdnych pomocných látok, či pestovateľských substrátov. Vyhodnotením ankety sa získa spätná väzba pre interné potreby ÚKSÚP so zameraním na prípravu vzdelávacích aktivít v oblasti agrochémie.

Z účastníkov ankety boli vylosovaní výhercovia kupónu na bezplatný agrochemický rozbor pôdy a vyhotovenie odborného posudku k rozborovanej pôde s návrhom riešení na racionálne hnojenie.

ÚKSÚP prispel svojou účasťou aj k sprievodnému programu výstavy „ENVIRO 2018“, v rámci ktorého odznela odborná prednáška na tému „Kontrola pôdnej úrodnosti a racionálneho používania hnojív“.

 

Záhradkári sa zaujímali o aktuálne aj špeciálne signalizačné správy nástupu chorôb a škodcov pri poľných plodinách, ovocí, zelenine a viniči hroznorodom, ktoré ÚKSÚP pravidelne uverejňuje na svojej webovej stránke.


Fotogaléria: