Strata pečiatky a úradnej dokumentácie

Dňa 08.02.2019 bola Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Košiciach nahlásená strata resp. krádež úradných listín  a modrej nápisovej úradnej pečiatky Inšpekcie krmív číslo 11-12 Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Od tohoto dňa nie sú platné žiadne dokumenty opatrené takouto pečiatkou.