Hraničné inšpekčné stanice (HIS) pre krmivá

Hraničné inšpekčné stanice (HIS) pre krmivá - odbor KVZ

 

Hraničná inšpekčná stanica  Úradné hodiny  Kontakty
Čierna nad Tisou
železničný hraničný priechod
Pondelok - Nedeľa
06,00 - 18,00 hod
20,00 - 06,00 hod
tel.: ++ 421-56-6350 330
fax: ++ 421-56-6283 280
mobil: ++ 421-908-921 968
email: his.cnt@uksup.sk 
Vyšné Nemecké
cestný hraničný priechod
Pondelok - Nedeľa
07,00 - 18,30 hod
19,00 - 07,00 hod
tel.: ++ 421-56-6599 517
fax: ++ 421-56-6981 981
mobil: ++ 421-908-921 973
email: his.vne@uksup.sk
Bratislava
letisko M.R.Štefánika

Pondelok - Piatok
07,30 - 14,00 hod - Na vyzvanie

tel.: ++ 421-2-59 880 230
mobil: ++ 421-918-597 878

Aktualizácia k 23.04.2015