Hlásenie hrozno, víno do 10.12.2016

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití (príloha č. 11 k vyhláške č.350/2009 Z. z.) do 10. decembra podľa stavu k 30 novembru.

Vinár je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o výrobe vína a muštov od 1. augusta do 30. novembra (príloha č. 13 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) do 10. decembrahlásenie o stave zásob vína a muštov k 30. novembru (príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) do 10. decembra.

Obchodník alebo maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku je povinný zaslať hlásenie o stave zásob vína a muštov k 30. novembru (príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) do 10 decembra.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Ing. Vladimír Valachovič, hlásenie hrozno
tel: + 421 2 59 880 209
email: Vladimir.Valachovic@uksup.sk

Róbert Borský, hlásenie hrozno
tel: + 421 2 59 880 209
email: Robert.Borsky@uksup.sk

Ing. Stanislav Hladík, hlásenie víno
tel: + 421 2 59 880 209
email: Stanislav.Hladik@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: