Identifikačné údaje

Názov: ÚKSÚP, Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: MP SR
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
IČO: 00 156 582
DIČ: 202 102 3026