Nové zoznamy prípravky na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

Na stránke ORP Zoznamy prípravkov na ochranu rastlín  sa nachádza nový  Zoznam autorizovaných prípravkov uzavretý k 31.1.2017

Na stránke ORP Zoznamy pomocných prípravkov  sa nachádza aktualizovaný "Zoznam pomocných prípravkov 2017"