Registrácia vinára, obchodníka a maloobchodníka s vinárskymi produktmi

Vinár je povinný registrovať sa:

  • ak vyrába a uvádza vinárske produkty na trh. Spolu so žiadosťou predkladá vinár pri registrácii aktuálny výpis zo živnostenského alebo obchodného registra alebo Osvedčenie SHR.

     

Obchodník a maloobchodník s vinárskymi produktmi je povinný registrovať sa:

  • ak uvádza vinárske produkty na trh. Spolu so žiadosťou predkladá obchodník/maloobchodník pri registrácii aktuálny výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra alebo Osvedčenie SHR.

ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinárovi, obchodníkovi a maloobchodníkovi s vinárskymi produktmi registračné číslo.

Podľa zákona č. 313/2009 Z. z. je vinár, obchodník a maloobchodník povinný oznámiť  kontrolnému ústavu zmenu svojich údajov  do 30 dní odo dňa jej vzniku. Vinár, ktorý bude vyrábať víno s chráneným zemepisným označením alebo víno s chráneným označením pôvodu musí mať sídlo prevádzky vo vinohradníckej obci (zoznam vinohradníckych obcí je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.).

Viac informácii nájdete TU

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava   

Ing. Ivana Benkovičová, registrácia vinára, obchodníka a malobchodníka
tel: + 421 2 59 880 252
email: ivana.benkovicova@uksup.sk

 


Dokumenty na stiahnutie: