Kancelária generálneho riaditeľa

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

te.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Hanzelyová Katarína, Ing., kl. 284, mobil 0905 559 985

 

Sekretariál generálneho riaditeľa

Šintalová Katarína, kl. 285, 278

 

Právny útvar

Farkaš Adam, Mgr., kl. 249, mobil 0905 560 003
Meruňková Eva, JUDr. Mgr., kl. 250
Štangová Eva, JUDr., kl. 281

 

Útvar medzinárodných vzťahov a administratívy

Miklovič Pavol, Ing., kl. 286

 

Útvar dokumentácie a archivácie

Bubáková Katarína, kl. 296