Kancelária generálneho riaditeľa

ÚKSÚP v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

te.: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami ÚKSÚP použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Gašparová Ľuba, Ing., kl. 284 

 

Sekretariát generálneho riaditeľa

Šintalová Katarína, kl. 285, 278

 

Právny útvar

Farkaš Adam, Mgr., kl. 249, mobil 0905 560 003
Meruňková Eva, JUDr. Mgr., kl. 250
Štangová Eva, JUDr., kl. 281

 

Útvar medzinárodných vzťahov a administratívy

Miklovič Pavol, Ing., kl. 

 

Útvar implementácie projektov

Krajčírová Miroslava, Mgr., kl. 284