Kontakt

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Generálny riaditeľ
Ing. Peter Rusňák, PhD.
č.tel.: 02/59 880 278,
02/54 775 369
fax: 02/59 880 800
Email: uksup@uksup.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
Ing. Ľuba Gašparová
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
č.tel.: 02/59 880 284
fax: 02/59 880 800
Email: luba.gasparova@uksup.sk

Právny útvar
Mgr. Adam Farkaš    
Email:adam.farkas@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 249
JUDr. Mgr. Eva Homolová
Email:eva.merunkova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 249
JUDr. Eva Štangová
Email:eva.stangova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 326

Sekcia ekonomiky a hospodárskej správy
Ing.  Štefan Korec
riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 236
fax: 02/59 880 800
Email: ekonomika@uksup.sk

Odbor ekonomiky
Ing. Helena Izakovičová
riaditeľka odboru
č. tel.: 02/59 880 2363
e-mail: helena.izakovicova@uksup.sk

Odbor hospodárskej správy
Mgr. Simona Hudobová
riaditeľka odboru
č. tel.: 02/59 880 220
e-mail: simona.hudobova@uksup.sk

Sekcia kontroly
Ing. Peter Řeháček, PhD.
riaditeľ sekcie
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk

Sekcia odborných činností
Ing.  Samuel Michálek
riaditeľ sekcie
č.tel.: 038/539 26 40, 1
         02/59 880 355
fax: 038/539 26 42
Email: samuel.michalek@uksup.sk

Odbor pôdy a hnojív
RNDr. Zuzana Braná
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 339
fax:02/59 880 206
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk

Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 382
fax: 02/59 880 342
Email: ochrana@uksup.sk

Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Andrea Hrdá
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 264
fax: 02/59 880 381
Email: krmiva@uksup.sk

Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Dušan Somorovský
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 252
fax: 02/59 880 227
Email: vino@uksup.sk

Odbor osív a sadív
Ing. Marta Andrejčíková
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 216
fax: 02/59 880 256
Email: osivoba@uksup.sk

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Mgr. Lucie Ťapušová
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 312
fax: 02/59880800
Email: ekologia@uksup.sk
         ovocie@uksup.sk

Odbor registrácie pesticídov
Mgr. Peter Kiklica
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 328
fax: 02/59 880 327
Email: pesticidy@uksup.sk

Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Zuzana Hudecová
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 204
fax: 02/59 880 342
Email: odrody@uksup.sk

Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností
Ing. Daniela Bukovská
riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
fax: 02/59 880 800
Email: daniela.bukovska@uksup.sk

Odbor laboratórnych činností
Ing. Eva Frančiaková
riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 272
fax: 02/59 880 800
Email: eva.franciakova@uksup.sk

Odbor výkonu skúšobníctva
Ing. Marek Ziegler
riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 224
fax: 02/59 880 800
Email: marek.ziegler@uksup.sk

 

Samostatné oddelenie nákupu a verejného obstarávania

Ing. Peter Gráčik
vedúci oddelenia
Email: peter.gracik@uksup.sk
 

Osobný úrad

JUDr. Erik Dóczi
Email: erik.doczi@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281

Bc. Jana Hercová
Email: jana.hercova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281

Ing. Dagmar Mesárošová
Email: dagmar.mesarosova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281

 

Samostatné oddelenie kontroly a interného auditu

Mgr. Ing. Miriam Šimšíková
Email: miriam.simsikova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250

Ing. Marián Mituch
Email: marian.mituch@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250