Zoznam zamestnancov ORP

Telefónne číslo na Uksup Bratislava +421 2 59 880 + klapka  Košice +421 55 7901 + klapka

Meno

klapka

email

Riaditeľ odboru:

Kiklica Peter, Mgr.  

328

 

Centrálny e-mail

 

Administratívne pracovníčky:

Kocianová Iveta

327

Polinová Anna

352

Boskovičová Veronika

352

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy –Referát legislatívy

Galusová Marta, RNDr.

326

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava a Košice

Benisková Zuzana Ing.

348

Černajová Lucia Ing.

348

Gurská Krajčovičová Lenka, Mgr.

220 (Košice)

Hajičková Beáta, Ing.

344

Krempaská Klára, MVDr.

220 (Košice)

Mertová Barbora, Ing.

243

Zmeškalová Jana, Mgr.

212

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností

Beníková Katarína, Ing.

323

Nagyová Eva, Ing.

323

Šimková Darina, Ing.

323

Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD) a Certifikácie GEP a manažér kvality

Raučinová Ľubomíra, RNDr.

321

Medveď Martin, Ing

322

Ondová Zuzana, Ing.

352

Polgáry Gabriel, Ing.

254 (Košice)

Srpoňová Júliana, Ing.

322

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Bratislava

Černý Michal, Ing.

311

Polin Helmut

311

Rusnák Juraj, Ing.

311

Siva Martin

311

Jeloková Monika,Ing. PhD.

311

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Zvolen

Andrea Hanková, Ing., Phd.

045/5242265

Hreblay Ján

045/5242267

Heško Rastislav

045/5242267

Moravčík Michal, Mgr., Phd.

045/5242265 

 

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Košice

Lacko Jozef

055/7901230

Potočňák Marek

055/7901254

Ondisová Marcela, Ing.

055/7901258