Zoznam zamestnancov ORP

Telefónne číslo na Uksup Bratislava +421 2 59 880 + klapka

 

Meno

klapka

email

Riaditeľ odboru:

Kiklica Peter, Mgr.  

328

(0918968015)

Centrálny e-mail

 

Administratívne pracovníčky:

Pernecká Iveta

327

Polinová Anna

352

Boskovičová Veronika

352

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy –Referát legislatívy

Galusová Marta, RNDr.

326

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie Bratislava a Košice

Gurská Krajčovičová Lenka, Mgr.

0557901217 (Košice)

Hanzelyová Katarina, Ing.

 

Hajičková Beáta, Ing.

344

Homzová Diana, Mgr

243

Krempaská Klára MVDr.

0557901214  (Košice)

Pápežová Patrícia, Mgr.

348

Vihonská  Zuzana, Ing.             

325

Zmeškalová Jana, Mgr.

212

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy  Referát hodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností

Beníková Katarína, Ing.

323

Nagyová Eva, Ing.

323

Šimková Darina, Ing.

323

Oddelenie Hodnotenia Biologickej účinnosti (BAD) a Certifikácie GEP a manažér kvality

Raučinová Ľubomíra, RNDr.

321

Medveď Martin, Ing

322

Ondová Zuzana, Ing.

352

Polgáry Gabriel, Ing.

0557901254

 (Košice)

Srpoňová Júliana, Ing.

322

Vavrík Dávid, Ing.

322

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Bratislava

Kohaut Pavol, Ing.

310

Černý Michal Ing.

311

Rusnák Juraj, Ing.

311

Siva Martin

311

Šulavý Martin

311

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Zvolen

Andreja Hanková

045/5242243

Hreblay Ján

045/5242267

Heško Rastislav

045/5242267

Moravčík Michal, Mgr, Phd

045/5242265,

0918599905

 

Oddelenie skúšania biologickej účinnosti - Košice

Jozefiak Dušan, Ing.

0557901230

Lacko Jozef

0557901234

Potočňák Marek

0557901254

Ondisová Marcela, Ing.

0557901230

 


Fotogaléria:

Celoslovenské školenie ORP