Nové pravidlá režimu výsadby viniča

1. januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 349/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Legislatívna norma implementuje nové pravidlá režimu výsadby viniča formou udeľovania povolení na výsadbu, ktoré boli ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Zákon upravuje kompetencie pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor vinohradníctva a vinárstva, ako aj povinnosti žiadateľov, termíny podávania žiadostí a termíny platnosti jednotlivých výsadbových práv. Stanovuje nové prechodné ustanovenia, ktoré predlžujú platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy a rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu.

Viac informácii nájdete TU