Oddelenie molekulárnej biológie

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava, Matúškova 21, pavilón Z

Laboratórium s fixným  a flexibilným rozsahom akreditácie

Predmetom akreditácie je vykonávať skúšanie odrodovej identity a homogenity odrôd osív, rastlinného tovaru a potravinových vstupov; skúšanie odrôd osív, sadív, merkantilu, rastlinného tovaru, bioproduktov, krmív a potravinárskych vstupov, genetických modifikovaných organizmov a rastlinných patogénov s použitím molekulárno-biologických skúšobných metód podľa fixného a flexibilného rozsahu

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Mgr. Miroslava Feketová
Vedúca SL
Tel: 02/ ....
E-mail: miroslava.feketova@uksup.sk

Mgr. Michaela Hudecová
Zástupca vedúcej SL
Tel: 02/....
E-mail: michaela.hudecova@uksup.sk

Činnosť laboratória

Genotypový a fenotypový popis a laboratórny DUS testing odrôd a novošľachtencov (vrátane GMO) a analýzy pôvodu odrôd s použitím bielkovinného a izoenzýmového fingerprintingu a digitálnej obrazovej analýzy. Analyzované druhy: hustosiate obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, zeleniny a okopaniny.
Skúšanie a analýzy odrodovej pravosti a čistoty osív, sadív a merkantilu, stanovenie odrodového zloženia, druhová a odrodová identifikácia prímesí s použitím najmä biochemických a morfometrických techník. Analyzované druhy: najmä pšenica, jačmeň, kukurica, strukoviny a ostatné podľa aktuálnych požiadaviek.
Molekulárna detekcia a identifikácia GMO (DNA-testy pre aktuálny sortiment asi 25-30 GMO typu RR, Bt, LL a ďalších modifikácií) v odrodách, osivách, merkantile, krmivách a potravinových vstupoch. RFLP verifikácia pozitívnych výsledkov u aktuálnych typov GMO.
Molekulárna detekcia a identifikácia (DNA-testy) aktuálnych rastlinných patogénov: fytoplazmy, baktérie, vírusy. Verifikácia výsledkov RFLP skúškami.
Molekulárna detekcia bovinnej DNA v krmivách na prevenciu TSE a kontaminácie priónmi.
Vývoj a štandardizácia biochemických, molekulárnych a morfometrických techník pre popis a rozlíšenie odrôd rastlín, detekciu GMO, detekciu karanténnych fytopatogénov a živočíšnej DNA v rámci štátnych úloh RVT.