Skúšobné laboratórium analýzy hnojív

(Skúšobné laboratórium pôdy a hnojív do 31.12.2014)

Umiestnenie pracoviska:

Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

„Predmetom akreditácia je skúšanie hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Ing. Margita Bistrická
Vedúca SLAH
Tel.: 02/59 880 206
E-mail: margita.bistricka@uksup.sk

Ing. Katarína Šimonová
Zástupca vedúcej SLAH
Tel.: 02/59 880 205
E-mail: katarina.simonova@uksup.sk

Činnosť laboratória

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy a výživy rastlín.

SL analýzy hnojív  -  vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.