Skúšobné laboratórium analýzy krmív

(SL – OAK do 31.12.2014)

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava, Matúškova  21, pavilón B a C

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

Predmetom akreditácia sú fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia znakov kvality v krmivách podľa rozsahu akreditácie.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Ing. Lenka Figurová
Vedúca SLAK
Tel.: 02/59 880 282, 228
E-mail: Lenka.Figurova@uksup.sk

Ing. Rudá  Jana
Zástupkyňa vedúcej SLAK
Tel.: 02/59 880 225, 275
E-mail: jana.ruda@uksup.sk

Činnosť laboratória

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru krmív a výživy zvierat.

V rámci úradných kontrol inšpekční pracovníci odboru ročne vykonávajú okolo 1600 úradných kontrol spojených s odberom vzoriek krmív určených na laboratórnu kontrolu.

Analytické rozbory krmív sú vykonávané v súčasnosti na jednom pracovisku v Bratislave v priestoroch vlastných laboratórií. Ročne sa vykonáva približne 26 000 analýz, z toho v chemických laboratóriách základnej analýzy krmív 22 200 analýz, v laboratóriách biochemickej analýzy doplnkových látok 3 000 analýz, v laboratóriách aminokyselín a mikrobiológie po 300 analýz a v laboratóriu mikroskopie okolo 500 analýz.

V rámci overovania kvality laboratórnej práce sa  pracovisko zúčastňuje viacerých medzinárodných skúšok spôsobilosti v oblasti krmív.

Okrem laboratórnych kontrol krmív sa vykonáva aj biologické overovanie krmív na vlastnej testačnej stanici ÚKSÚP. Biologické overovanie krmív sa vykonáva vtedy, ak laboratórnymi rozbormi nie je možné odhaliť problémy v kvalite krmív alebo aj pri preverovaní biologickej účinnosti krmív na základe žiadosti výrobcu krmiva.