Skúšobné laboratórium analýzy pôd a hnojív

Skúšobné laboratórium analýzy pôd a hnojív (SLAPH) vzniklo 1. júla 2017 spojením dvoch pracovísk v Bratislave (Skúšobné laboratórium pôd a Skúšobné laboratórium hnojív). Pracovisko vo Zvolene a v Košiciach ostávajú pod nezmeneným názvom (Skúšobné laboratórium analýzy pôd - SLAP).

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C                                            pracovisko Zvolen: J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen
pracovisko Košice: Letná 3, 041 39 Košice

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je skúšanie pôd, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby:

Ing. Katarína Hrebeňová
vedúca pracoviska Bratislava
Tel.: 02/59 880 206, 207
E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk

Ing. Branislav Zachar
vedúci pracoviska Zvolen
Tel.: 045/5242 233
E-mail: branislav.zachar@uksup.sk

Ing. Valéria Paňková
vedúca pracoviska Košice
Tel.: 055/7901 262
E-mail: valeria.pankova@uksup.sk

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií.

SL analýzy pôd v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.

SL analýzy pôd a hnojív vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.


Dokumenty na stiahnutie: