Skúšobné laboratórium analýzy vín

(Skúšobňa vinárska do 31.12.2014)

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava, Matúškova  21, pavilón B

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

„Predmetom akreditácia  je analytické a senzorické skúšanie vín, muštov a výrobkov na báze hrozna“.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Ing. Kövérová Dagmar
Vedúca SLAV
Tel: 02/59 880 266
E-mail: Dagmar.Koverovat@uksup.sk

Ing. Hatriková Zuzana
Zástupkyňa vedúcej SLAV
Tel: 02/59 880 274, 266
E-mail: zuzana.hatrikova@uksup.sk

Činnosť laboratória

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru vinohradníctva a vinárstva.

SV vykonáva chemickú senzorickú analýzu vinárskych produktov podľa ISO 17025:2005 pred uvedením na trh.