Skúšobné laboratórium osív a sadív

Skúšobné laboratórium osív a sadív

Umiestnenie pracoviska:
pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B
pracovisko Zvolen, J. Kráľa 2223, 961 09 Zvolen
pracovisko Košice, Letná 3, 041 39 Košice

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie

 „Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh. Činnosť SL vyplýva zo zákona NR SR č.597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín  na trh.

Rozsah akreditácie: tu

Kontaktné osoby

Ing. Mariana Piatková
Vedúca SLOS Bratislava (zastupujúca)
Tel.: 02/59 880 301
E-mail: monika.holubicova@uksup.sk

Ing. Ľubica Žilková
Vedúca SLOS Zvolen
Tel.: 045/5242 272
E-mail: lubica.zilkova@uksup.sk

Ing. Ľubica Reiffersová
Vedúca SLOS Košice
Tel.: 055/7901 231
E-mail: lubica.reiffersova@uksup.sk

Činnosť laboratória

Činnosť laboratória je určená požiadavkami odboru osív a sadív.

Vykonáva:

odber vzoriek množiteľského materiálu, podľa ISTA pravidiel, STN/ISO/IEC 17025:2005,
vykonáva laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISTA (ISTA RULES), STN/ISO/IEC 17025:2005, skúšobné laboratórium v Bratislave je akreditovaným pracoviskom ISTA,
vykonáva laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín
SL sa zúčastňuje medzinárodných kruhových testov organizovaných ISTA
zastupuje SR v ISTA,

vydáva ISTA certifikáty


Dokumenty na stiahnutie: