Množiteľský materiál ovocie a vinič

Prihlasovanie ovocného množiteľského porastu

1. Certifikovaný množiteľský materiál

 • materské vrúblové stromy
 • materské semenné stromy
 • materské porasty vegetatívnych podpníkov
 • generatívne podpníky semenište
 • zaškôlkované podpníky a generatívne podpníky priamy výsev
 • jednoročné očkovance a vrúbľovance
 • dvojročné očkovance a vrúbľovance

Certifikovaný množiteľský materiál sa prihlasuje na tlačivo prihlášky s hlavičkou ÚKSÚP

2. Komformný množiteľský materiál CAC

Prihlasujú sa rovnaké skupiny množiteľského materiálu ako u certifikovaného, len na iných tlačivách. Tlačivo prihlášky na CAC množiteľské materiály má hlavičku s adresov dodávateľa. 

Prihlasovanie viničového množiteľského materiálu:

1. Certifikovaný množiteľský materiál

 • selektované vinohrady
 • podpníkové vinohrady
 • sadenice viniča hroznorodého
 • sadenice viniča podpníkového

2. Štandardný množiteľský materiál

 • selektované vinohrady
 • sadenice viniča hroznorodého

Certifikovaný aj štandardný množiteľský materiál viniča hroznorodého sa prihlasuje na tlačive s hlavičkou ÚKSÚP.


Dokumenty na stiahnutie: