Uznávanie množiteľských porastov.

ZMENA FORMULÁRU - PRIHLÁŠKA NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKEHO PORASTU A NOVÝ METODICKÝ POKYN

V sezóne v roku 2017 sa budú množiteľské porasty prihlasovať na nových formulároch a všetky prihlášky je potrebné doručiť na Odbor osív a sadív do Bratislavy. Prihlášky sa budú vypisovať v jednom vyhotovení.

Vzor prihlášok v prílohách.

Kontakt:

Príjem prihlášok:

Mgr. Jarmila Bokesová

tel.: + 421 2 59 880 213
e-mail: jarmila.bokesova@uksup.sk


Vegetačné skúšky

Odber vzoriek na vegetačné skúšky sa riadi Metodickým pokynom č. 10/2016 - odber vzoriek na vegetačné skúšky s osivom ozimných a jarných druhov poľných plodín.

K odobratým vzorkám sa prikladá Žiadosť o vykonanie vegetačnej skúšky. Vzorky je potrebné doručiť na odbor osív a sadív v Bratislave.

Kontakt:

Vegetačné skúšky:

Ing. Lenka Gašparová

tel.: + 421 2 59 880 255
e-mail: lenka.gasparova@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: