Zverejnené datasety za komoditu ovocie a chmeľ

Štatistické zisťovania

Produkcia ovocia k 31.12. 2016 - podľa produkčnej výmery rodiacich stromov (XLS)
                                                   - podľa počtu ovocných stromov (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2016 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2016 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2016 (XLS)

Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2017 (XLS)

Register ovocných sadov a chmeľníc

Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov (XLS)
Register ovocných sadov (XLS)
Register ovocinárskych organizácií (XLS)
Výmera podľa ovocneho druhu (XLS)

Publikačná činnosť

Aktuálny stav ovocných sadov v registri OOIP ÚKSÚP k 31.12.2016 (PDF), (XLS)
Členenie a štruktúra ovocných sadov k 31.12.2016 (PDF), (XLS)
Sady z hľadiska intenzity a agrotechniky k 31.12.2016 (PDF), (XLS)
Štruktúra intenzívnych ovocných sadov k 31.12.2016 (PDF), (XLS)
Štruktúra extenzívnych ovocných sadov k 31.12.2016 (PDF), (XLS)
Stav výmery chmeľníc od roku 2003-2016 (PDF), (XLS)

Datasety 2017

Odhad úrody ovocia produkcia ovocia - PRODUKCIA OVOCIA 2016
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov k 31.12.2016 - Slovensko
Register ovocinárskych organizácii k 31.12.2016 - Slovensko
Register ovocných sadov k 31.12.2016 - Slovensko
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2016 - Slovensko
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2016 - Slovensko


Dokumenty na stiahnutie: