Kontakty

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor ochrany rastlín
Matúškova 21
833 16 Bratislava
tel.: + 421 2 59 880 345
e-mail:  ochrana@uksup.sk

 

Riaditeľ odboru ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
tel.: + 421 2 59 880 382
mobil: + 421 905 525 702
e-mail:  peter.vrabcek@uksup.sk
 
 
Vedúci oddelenia vnútornej karantény
Ing. Stanislav Barok 
tel.: + 421 2 59 880 247
e-mail:  stanislav.barok@uksup.sk 
 
 
Metodici pre vnútornú karanténu
Ing. Peter Csanda
tel.: + 421 2 59 880 247
e-mail: peter.csanda@uksup.sk
 

Mgr. Adriana Komlóšiová
tel.: + 421 2 59 880 244
e-mail: adriana.komlosiova@uksup.sk
 

Koordinátor monitoringov
Ing. Ivana Horváthová
tel.: + 421 2 59 880 244
e-mail: ivana.horvathova@uksup.sk
 
 
Referát pre vonkajšiu karanténu
Ing. Marta Magdolenová
tel.: + 421 2 59 880 246
e-mail: marta.magdolenova@uksup.sk  
 
 
Registrácia výrobcov a dovozcov
Ing. Ivana Kurhajcová
tel.: + 421 2 59 880 246
e-mail: ivana.kurhajcova@uksup.sk
 
 
Referát kontroly prípravkov na ochranu rastlín
Ing. Marcel Kubica
tel.: + 421 2 59 880 244
e-mail: marcel.kubica@uksup.sk
 
 
Letecké aplikácie
Ing. Jaroslav Franko
nám. Sv. Anny 7
911 01 Trenčín
tel.: + 421 32 652 85 88
e-mail: jaroslav.franko@uksup.sk
 

 


Dokumenty na stiahnutie: