Spoločný katalóg odrôd

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH DRUHOV

35. úplné vydanie + dodatky


Poľné plodiny

Zeleniny

Vinič hroznorodý