Kontakty

Meno

Telefonický kontakt E-mail

RNDr. ZUZANA BRANÁ

- riaditeľka odboru -

02/59 880 339

0918 598 989

zuzana.brana@uksup.sk

Ing. Ľubomír Mališ, CSc.

-zástupca riaditeľky odboru-

-legislatíva, pôda-

02/59 880 202

lubomir.malis@uksup.sk

Ing. Rudolf Vojtek

- výživa rastlín, pôda -

02/59 880 202

0918 806 537

rudolf.vojtek@uksup.sk

agrochemia@uksup.sk

Ing. Miroslava Košturiaková

- certifikácia hnojív-

02/59 880 206

miroslava.kosturiakova@uksup.sk

hnojiva@uksup.sk

Ing. Želmíra Chmelárová

- ASP, pôda -

02/59 880 206

zelmira.chmelarova@uksup.sk

 

 

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor pôdy a hnojív
Matúškova 21
833 16 Bratislava

 

ÚKSÚP,  Letná 3, 043 39 Košice

Ing. Gabriela Petrušková- výživa rastlín- 055/ 7901259, gabriela.petruskova@uksup.sk

Božena Sabolová- ASP- 055/ 7901227, bozena.sabolova@uksup.sk

 

ÚKSÚP, Janka Kráľa 2223, 961 09 Zvolen

Ing. Štefan Gáborík - legislatíva- 0915 805 618, 045/ 5242221, stefan.gaborik@uksup.sk , avr-zv@uksup.sk

Ing. Peter Halás- ASP- 045/ 5242203, peter.halas@uksup.sk

Ing. Marek Slovík - výživa rastlín- 045/ 5242224, marek.slovik@uksup.sk

 

Sekcia kontroly- Oddelenie kontroly pôdy a hnojív


Dokumenty na stiahnutie: