ORP Aktuálne informácie

Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 4. 2017

Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 4. 2017

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín.

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o predaji pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín - PPPAMS

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že Európska komisia sprístupnila systém evidencie a spravovania žiadostí o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS

Upozornenie – glyfozát

Upozornenie o pripravovaných zmenách týkajúcich sa autorizácií a povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou glyfozát.

ORP - Cenník anglická verzia

Na stránkach Odboru registrácie pesticídov (informácie) je k dispozícii Anglická verzia cenníka.