Oznam - hlásenie cibéby, víno

Vinár je povinný každoročne oznámiť kontrolnému ústavu do 31. júla množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína a do 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu.

Obchodník alebo maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku je povinný oznámiť kontrolnému ústavu do 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Ing. Stanislav Hladík
tel: + 421 2 59 880 209
email: Stanislav.Hladik@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: