Aktuality OOEPV

Dňa 26.7.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na OOEPV Matuškova 21, Bratislava s inšpeknými organizáciami Naturalis SK s.r.o. a Biokont CZ s.r.o. ohľadom nákupu zvierat pochádzajúcich z neekologického chovu. Na pracovnom stretnutí sa dohodli pravocníci OOEPV s pracovníkmi inšpekčných organizácií na novom rozdelení hospodárskych zvierat podľa veku pri nákupe zvierat z neekologického chovu.