Tlačivá pre zmenu činnosti

(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zmena v registrácii - je každá zmena, ktorá u prevádzkovatela nastane od poslednej registrácie alebo poslednej zmeny v registrácii


Dokumenty na stiahnutie: